جشن نیمه شعبان |26_12_1400|

تواشیح خوانی بخش اول|گروه تواشیح العباد http://media.bakieh.ir/nava/Veladat_emam_zaman1400/Veladat_emam_zaman1400%20%283%29.mp3 تواشیح خوانی بخش دوم| گروه_تواشیح العباد http://media.bakieh.ir/nava/Veladat_emam_zaman1400/Veladat_emam_zaman1400%20%284%29.mp3 تواشیح خوانی بخش سوم| گروه_تواشیح العباد http://media.bakieh.ir/nava/Veladat_emam_zaman1400/Veladat_emam_zaman1400%20%285%29.mp3 سرود| یار اومد_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Veladat_emam_zaman1400/Veladat_emam_zaman1400%20%286%29.mp3 شور| سلام شهریار عالمین_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Veladat_emam_zaman1400/Veladat_emam_zaman1400%20%287%29.mp3 شور|من خودم فدا_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Veladat_emam_zaman1400/Veladat_emam_zaman1400%20%288%29.mp3 مدح عربی_بانوای|حاج حسن ویسی http://media.bakieh.ir/nava/Veladat_emam_zaman1400/Veladat_emam_zaman1400%20%289%29.mp3 سرود عربی|یل جننتی ابنورک_بانوای|حاج حسن ویسی http://media.bakieh.ir/nava/Veladat_emam_zaman1400/Veladat_emam_zaman1400%20%2810%29.mp3 شور عربی| ها البعید شوفتک عید_بانوای|حاج حسن ویسی http://media.bakieh.ir/nava/Veladat_emam_zaman1400/Veladat_emam_zaman1400%20%2811%29.mp3 شور|پا به پای دل شیدای خودم_بانوای|کربلایی محمد صادق میرزایی http://media.bakieh.ir/nava/Veladat_emam_zaman1400/Veladat_emam_zaman1400%20%2812%29.mp3 شور|اباصالح دخیلک تولدت مبارک_بانوای|کربلایی محمد صادق میرزایی http://media.bakieh.ir/nava/Veladat_emam_zaman1400/Veladat_emam_zaman1400%20%2813%29.mp3 شور|ای صاحب ذوالفقار_بانوای|کربلایی محمد صادق میرزایی http://media.bakieh.ir/nava/Veladat_emam_zaman1400/Veladat_emam_zaman1400%20%2814%29.mp3 شور|هر دل که شکست ره به جایی دارد _بانوای|کربلایی محمد صادق میرزایی http://media.bakieh.ir/nava/Veladat_emam_zaman1400/Veladat_emam_zaman1400%20%2815%29.mp3 شور|خبر بدید به اون که بی قراره_بانوای|کربلایی مصطفی اللهیاری http://media.bakieh.ir/nava/Veladat_emam_zaman1400/Veladat_emam_zaman1400%20%2816%29.mp3 شور|باغبون اگه نباشه_بانوای|کربلایی مصطفی اللهیاری http://media.bakieh.ir/nava/Veladat_emam_zaman1400/Veladat_emam_zaman1400%20%2817%29.mp3 شور|دلای بی قرار قرار ما رسید_بانوای|کربلایی مصطفی اللهیاری http://media.bakieh.ir/nava/Veladat_emam_zaman1400/Veladat_emam_zaman1400%20%2818%29.mp3 شور| تو شه روی زمینی_بانوای|کربلایی مصطفی اللهیاری http://media.bakieh.ir/nava/Veladat_emam_zaman1400/Veladat_emam_zaman1400%20%2819%29.mp3 شور پایانی|به نام نامی خدا_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Veladat_emam_zaman1400/Veladat_emam_zaman1400%20%2820%29.mp3

ولادت حضرت علی‌اکبر(ع) |22_12_1400|

شعر خوانی_بانوای|کربلایی حسین صیامی http://media.bakieh.ir/nava/Veladat_hazrat_AliAkbar1400/Veladat_hazrat_AliAkbar1400%20%284%29.mp3 شعر خوانی_بانوای|کربلایی سید محمد جواد شرافت http://media.bakieh.ir/nava/Veladat_hazrat_AliAkbar1400/Veladat_hazrat_AliAkbar1400%20%285%29.mp3 مدح_بانوای|حاج رحمان نوازنی http://media.bakieh.ir/nava/Veladat_hazrat_AliAkbar1400/Veladat_hazrat_AliAkbar1400%20%286%29.mp3 سرود|قال المصطفی صل الله_بانوای|حاج رحمان نوازنی http://media.bakieh.ir/nava/Veladat_hazrat_AliAkbar1400/Veladat_hazrat_AliAkbar1400%20%287%29.mp3 شور|نباشه دلم رام تو_بانوای|حاج رحمان نوازنی http://media.bakieh.ir/nava/Veladat_hazrat_AliAkbar1400/Veladat_hazrat_AliAkbar1400%20%288%29.mp3 شور| پره عاشقه در خونه ی_بانوای|کربلایی رحمان نوازنی http://media.bakieh.ir/nava/Veladat_hazrat_AliAkbar1400/Veladat_hazrat_AliAkbar1400%20%289%29.mp3 شور|آینه ی جمال پیمبره_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Veladat_hazrat_AliAkbar1400/Veladat_hazrat_AliAkbar1400%20%2810%29.mp3 شور|دل مگه از دلبرش دلگیر میشه_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Veladat_hazrat_AliAkbar1400/Veladat_hazrat_AliAkbar1400%20%2811%29.mp3 شور|شروع می کنه یه جنگ تمام عیارو_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Veladat_hazrat_AliAkbar1400/Veladat_hazrat_AliAkbar1400%20%2812%29.mp3 نوا_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Veladat_hazrat_AliAkbar1400/Veladat_hazrat_AliAkbar1400%20%2813%29.mp3 شور|سلام ای ماهه_بانوای|حاج رحمان نوازنی http://media.bakieh.ir/nava/Veladat_hazrat_AliAkbar1400/Veladat_hazrat_AliAkbar1400%20%2814%29.mp3 مدح_بانوای|کربلایی رحمان نوازنی http://media.bakieh.ir/nava/Veladat_hazrat_AliAkbar1400/Veladat_hazrat_AliAkbar1400%20%2815%29.mp3 مدح پایانی_بانوای|کربلایی عباس ثامری http://media.bakieh.ir/nava/Veladat_hazrat_AliAkbar1400/Veladat_hazrat_AliAkbar1400%20%2816%29.mp3

جلسه روضه هفتگی |19_12_1400|

مناجات_با نوای| کربلایی محمد جواد احمدی http://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1400_12_19/Haftegi1400_12_19%20%283%29.mp3 مناجات شعبانیه_با نوای|کربلایی محمد جواد احمدی http://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1400_12_19/Haftegi1400_12_19%20%284%29.mp3 روضه_بانوای|کربلایی محمد جواد احمدی و کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1400_12_19/Haftegi1400_12_19%20%285%29.mp3 زمینه| الله الله اغفرلی بالحسین_بانوای|کربلایی محمد جواد احمدی http://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1400_12_19/Haftegi1400_12_19%20%286%29.mp3 نوا_بانوای|کربلایی محمد جواد احمدی http://media.bakieh.ir/nava/Eid_Mabas_payambar1400/Eid_Mabas_payambar1400%20%287%29.mp3 نوا_بانوای|کربلایی مصطفی سرگزی http://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1400_12_19/Haftegi1400_12_19%20%288%29.mp3 شور|ذکر لبم حسین_بانوای|کربلایی مصطفی سرگزی http://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1400_12_19/Haftegi1400_12_19%20%289%29.mp3 شور|کربلای توئه_بانوای|کربلایی مصطفی سرگزی http://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1400_12_19/Haftegi1400_12_19%20%2810%29.mp3 شور|همه جا کربلا_بانوای|کربلایی محمد جواد احمدی http://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1400_12_19/Haftegi1400_12_19%20%2812%29.mp3 شور|دل من دیگه بی تابه_بانوای|کربلایی محمد جواد احمدی http://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1400_12_19/Haftegi1400_12_19%20%2813%29.mp3 شور مقتلی| آبروی دو عالم_بانوای|کربلایی محمد جواد احمدی http://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1400_12_19/Haftegi1400_12_19%20%2814%29.mp3 شور مقتلی|گریه زیاد کردم_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1400_12_19/Haftegi1400_12_19%20%2815%29.mp3 شور مقتلی|اونی که از گودال_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1400_12_19/Haftegi1400_12_19%20%2816%29.mp3 شور مقتلی|قرار نبود لباس احرام _بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1400_12_19/Haftegi1400_12_19%20%2817%29.mp3 شور مقتلی|محاسن تو غرق خون_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1400_12_19/Haftegi1400_12_19%20%2818%29.mp3 نوای امیرالمومنین_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1400_12_19/Haftegi1400_12_19%20%2819%29.mp3 نوای امیر المومنین_بانوای|کربلایی مصطفی سرگزی http://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1400_12_19/Haftegi1400_12_19%20%2820%29.mp3 روضه پایانی_بانوای|کربلایی محمد جواد احمدی و کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1400_12_19/Haftegi1400_12_19%20%2821%29.mp3

ولادت امام حسین(ع) |15_12_1400|

مدح_با نوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/veladat_emam_hossein1400/veladat_emam_hossein1400%20%284%29.mp3 شور|داره بوی کربلا می پیچه_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/veladat_emam_hossein1400/veladat_emam_hossein1400%20%286%29.mp3 شور| به تو و مادر،پدرت حسین جان_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/veladat_emam_hossein1400/veladat_emam_hossein1400%20%287%29.mp3 شور|موقعه شادی و شوره_بانوای|کربلایی محمود خزلی http://media.bakieh.ir/nava/veladat_emam_hossein1400/veladat_emam_hossein1400%20%288%29.mp3 هوسه عربی_بانوای|کربلایی محمود خزلی http://media.bakieh.ir/nava/veladat_emam_hossein1400/veladat_emam_hossein1400%20%289%29.mp3 هوسه فارسی|علی علی مولا_بانوای|کربلایی محمود خزلی http://media.bakieh.ir/nava/veladat_emam_hossein1400/veladat_emam_hossein1400%20%2810%29.mp3 شور|به نام نامی خدا_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/veladat_emam_hossein1400/veladat_emam_hossein1400%20%2811%29.mp3 شور| سر سجاده به شکرانه_بانوای|کربلایی احمد اسلامی راد http://media.bakieh.ir/nava/veladat_emam_hossein1400/veladat_emam_hossein1400%20%2812%29.mp3 شور|اومد امشب ماه از آسمون_بانوای|کربلایی علیرضا مرید سادات http://media.bakieh.ir/nava/veladat_emam_hossein1400/veladat_emam_hossein1400%20%2813%29.mp3 شور|من خودم فدای علی اکبر حسین_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/veladat_emam_hossein1400/veladat_emam_hossein1400%20%2815%29.mp3 شور| الا نگار آشنا_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/veladat_emam_hossein1400/veladat_emam_hossein1400%20%2816%29.mp3 مدح پایانی_بانوای|کربلایی محمود خزلی http://media.bakieh.ir/nava/veladat_emam_hossein1400/veladat_emam_hossein1400%20%2814%29.mp3

جلسه روضه هفتگی |12_12_1400|

مناجات_با نوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1400_12_12/Haftegi1400_12_12%20%284%29.mp3 مناجات شعبانیه_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1400_12_12/Haftegi1400_12_12%20%285%29.mp3 روضه_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1400_12_12/Haftegi1400_12_12%20%286%29.mp3 زمینه|خودمو به خواب زدم_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1400_12_12/Haftegi1400_12_12%20%287%29.mp3 شور| اولین بار مگه یادم میره_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1400_12_12/Haftegi1400_12_12%20%288%29.mp3 شور|غیر تو هرچی _بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1400_12_12/Haftegi1400_12_12%20%289%29.mp3 شور|منو شما که سینه می زنیم_بانوای|کربلایی مرتضی زبیدی http://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1400_12_12/Haftegi1400_12_12%20%2810%29.mp3 شور|فارس العرب_بانوای|کربلایی مرتضی زبیدی http://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1400_12_12/Haftegi1400_12_12%20%2811%29.mp3 شور|یا معشوق الله_بانوای|کربلایی مجتبی بصیری http://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1400_12_12/Haftegi1400_12_12%20%2812%29.mp3 شور مقتلی|الله الله من الرأس حسین_بانوای|کربلایی محمود خزلی http://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1400_12_12/Haftegi1400_12_12%20%2813%29.mp3 شور مقتلی|دانی که چرا_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1400_12_12/Haftegi1400_12_12%20%2814%29.mp3 شور مقتلی| سپردمت به خدا_بانوای|کربلایی محمود خزلی http://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1400_12_12/Haftegi1400_12_12%20%2815%29.mp3 روضه پایانی_بانوای|کربلایی محمود خزلی و کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1400_12_12/Haftegi1400_12_12%20%2816%29.mp3

جشن عید مبعث |09_12_1400|

مدح_با نوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Eid_Mabas_payambar1400/Eid_Mabas_payambar1400%20%284%29.mp3 شور|این بار آمده ام ز دل و جان_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Eid_Mabas_payambar1400/Eid_Mabas_payambar1400%20%285%29.mp3 شور|خورشید جهان سر زد_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Eid_Mabas_payambar1400/Eid_Mabas_payambar1400%20%286%29.mp3 شور|دلبر و دلداری_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Eid_Mabas_payambar1400/Eid_Mabas_payambar1400%20%287%29.mp3 شور|همه عالم طالع یا رسول الله_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Eid_Mabas_payambar1400/Eid_Mabas_payambar1400%20%288%29.mp3 شور|نقطه با بسم الله حیدر کرار_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Eid_Mabas_payambar1400/Eid_Mabas_payambar1400%20%289%29.mp3 مدح_بانوای|کربلایی علی ایزدی http://media.bakieh.ir/nava/Eid_Mabas_payambar1400/Eid_Mabas_payambar1400%20%2810%29.mp3 شور|معرکه باشه لشکر باشه_بانوای|کربلایی محمد حسین پورفاطمی http://media.bakieh.ir/nava/Eid_Mabas_payambar1400/Eid_Mabas_payambar1400%20%2811%29.mp3 شور|آقایی که ما داریم ازش_بانوای|کربلایی محمد حسین پورفاطمی http://media.bakieh.ir/nava/Eid_Mabas_payambar1400/Eid_Mabas_payambar1400%20%2812%29.mp3 شور|وارث پادشاه خیبر حسنه_بانوای|کربلایی محمد حسین پورفاطمی http://media.bakieh.ir/nava/Eid_Mabas_payambar1400/Eid_Mabas_payambar1400%20%2813%29.mp3 شور|عقیلة العربه اسوه ادبه_بانوای|کربلایی محمد حسین پورفاطمی http://media.bakieh.ir/nava/Eid_Mabas_payambar1400/Eid_Mabas_payambar1400%20%2814%29.mp3 شور|بنت الحیدری و از گفتارت_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Eid_Mabas_payambar1400/Eid_Mabas_payambar1400%20%2815%29.mp3 شور|السلام علی حیدر_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Eid_Mabas_payambar1400/Eid_Mabas_payambar1400%20%2816%29.mp3 شور|به نام نامی خدا_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Eid_Mabas_payambar1400/Eid_Mabas_payambar1400%20%2817%29.mp3 شور پایانی|با عشق علی ستاره_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Eid_Mabas_payambar1400/Eid_Mabas_payambar1400%20%2818%29.mp3

جلسه شهادت امام موسی کاظم(ع) |05_11_1400

روضه_با نوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1400_12_05/Haftegi1400_12_05%20%284%29.mp3 زمینه |بمیرم از داغ روضه مردی که_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1400_12_05/Haftegi1400_12_05%20%285%29.mp3 نوای حسین_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1400_12_05/Haftegi1400_12_05%20%286%29.mp3 شور|حسین ای جانم_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1400_12_05/Haftegi1400_12_05%20%287%29.mp3 شور| ته گودال بی سر افتاده_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1400_12_05/Haftegi1400_12_05%20%288%29.mp3 نوا|لبیک اللهم لبیک_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1400_12_05/Haftegi1400_12_05%20%289%29.mp3 شور مقتلی|تو بیابونا گیر افتادم_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1400_12_05/Haftegi1400_12_05%20%2810%29.mp3 نوا_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1400_12_05/Haftegi1400_12_05%20%2811%29.mp3 شور|السلام علیک یا مظلوم_بانوای|کربلایی مجتبی مهدی پور http://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1400_12_05/Haftegi1400_12_05%20%2812%29.mp3 شور|باز یه سلام بدیم برسه کربلا_بانوای|کربلایی مجتبی مهدی پور http://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1400_12_05/Haftegi1400_12_05%20%2813%29.mp3 شور|منی که سر کردم _بانوای|کربلایی سید محمدعلی امام http://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1400_12_05/Haftegi1400_12_05%20%2814%29.mp3 شور|یه عالمه گریه_بانوای|کربلایی سید محمدعلی امام http://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1400_12_05/Haftegi1400_12_05%20%2815%29.mp3 شور|نگاه ابی عبدالله_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1400_12_05/Haftegi1400_12_05%20%2816%29.mp3 روضه پایانی|شکر خدا رو که_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1400_12_05/Haftegi1400_12_05%20%2817%29.mp3

جلسه روضه هفتگی |21_11_1400|

صحبت|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1400_11_21/Haftegi1400_11_21%20%283%29.mp3 مناجات_با نوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1400_11_21/Haftegi1400_11_21%20%284%29.mp3 روضه_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1400_11_21/Haftegi1400_11_21%20%285%29.mp3 زمینه|ما حسینی ها مرد میدانیم_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1400_11_21/Haftegi1400_11_21%20%286%29.mp3 شور|درس ایثار و استقامت_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1400_11_21/Haftegi1400_11_21%20%287%29.mp3 شور|یا من ارجوهُ لِکُل خیر_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1400_11_21/Haftegi1400_11_21%20%288%29.mp3 شور|کار خودم رو من فقط_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1400_11_21/Haftegi1400_11_21%20%289%29.mp3 شورمقتلی|خسته بود اقا_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1400_11_21/Haftegi1400_11_21%20%2810%29.mp3 شور مقتلی|راس تو میرود بالای نیزه ها_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1400_11_21/Haftegi1400_11_21%20%2811%29.mp3 روضه پایانی|اگر کشتند چرا آبت ندادن_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1400_11_21/Haftegi1400_11_21%20%2812%29.mp3

جلسه روضه هفتگی |14_11_1400|

مناجات_بانوای|حاج محمد رضا بذری http://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1400_11_14/Haftegi1400_11_14%20%282%29.mp3 دعای کمیل|_با نوای|حاج محمد رضا بذری http://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1400_11_14/Haftegi1400_11_14%20%283%29.mp3 روضه بخش اول_با نوای|حاج محمد رضا بذری http://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1400_11_14/Haftegi1400_11_14%20%284%29.mp3 روضه بخش دوم_بانوای|حاج محمد رضا بذری http://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1400_11_14/Haftegi1400_11_14%20%285%29.mp3 روضه بخش سوم_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1400_11_14/Haftegi1400_11_14%20%286%29.mp3 روضه بخش چهارم_بانوای|حاج محمد رضا بذری http://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1400_11_14/Haftegi1400_11_14%20%287%29.mp3 زمینه|نگاه ابی عبدالله _بانوای|کربلایی سید محسن امام http://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1400_11_14/Haftegi1400_11_14%20%288%29.mp3 شور|نمک روضتو هر کس که چشید_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1400_11_14/Haftegi1400_11_14%20%289%29.mp3 نوای اباعبدالله_بانوای|کربلایی سید محسن امام http://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1400_11_14/Haftegi1400_11_14%20%2810%29.mp3 شور|آرامش خیمه قمر علقمه بودم_بانوای|حاج محمد رضا بذری http://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1400_11_14/Haftegi1400_11_14%20%2811%29.mp3 شور|وقتی پسر حضرت حیدر_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1400_11_14/Haftegi1400_11_14%20%2812%29.mp3 نوای امیر المومنین (ع)_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1400_11_14/Haftegi1400_11_14%20%2813%29.mp3 شور| اول نصیحت می کنه_بانوای|کربلایی سید محسن امام http://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1400_11_14/Haftegi1400_11_14%20%2814%29.mp3 نوای امیر المومنین (ع)_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1400_11_14/Haftegi1400_11_14%20%2815%29.mp3 شور مقتلی|همانانی که از حیدر_بانوای|کربلایی سید محسن امام و کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1400_11_14/Haftegi1400_11_14%20%2816%29.mp3 شور پایانی|جلوی آیینه خودمو می بینم_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1400_11_14/Haftegi1400_11_14%20%2817%29.mp3 روضه پایانی_بانوای|کربلایی سید محسن امام و کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1400_11_14/Haftegi1400_11_14%20%2818%29.mp3

جلسه روضه هفتگی |07_11_1400|

مناجات_با نوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1400_11_07/Haftegi1400_11_07%20%284%29.mp3 دعای کمیل_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1400_11_07/Haftegi1400_11_07%20%285%29.mp3 روضه_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1400_11_07/Haftegi1400_11_07%20%286%29.mp3 زمینه|لالا لالایی ماه حرم_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1400_11_07/Haftegi1400_11_07%20%287%29.mp3 شور|بهشت برای هر کسی _بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1400_11_07/Haftegi1400_11_07%20%288%29.mp3 شور|خودم رو به نگاهت می سپارم_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1400_11_07/Haftegi1400_11_07%20%289%29.mp3 شور|اوج زیباییه خیلی رویاییه_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1400_11_07/Haftegi1400_11_07%20%2810%29.mp3 شور|عشق از قدیم حسنه_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1400_11_07/Haftegi1400_11_07%20%2811%29.mp3 شور|من تشنه رو جرعه آبم بده_بانوای|کربلایی محمد فریسات http://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1400_11_07/Haftegi1400_11_07%20%2812%29.mp3 شور مقتلی|خسته بود آقا_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1400_11_07/Haftegi1400_11_07%20%2813%29.mp3 شور پایانی|از حرم تا قتلگه_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1400_11_07/Haftegi1400_11_07%20%2814%29.mp3