ویژه برنامه شهادت امام حسن(ع)_دوشنبه|22_06_1400|

روضه_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/shahadat_emam_hasan1400/shahadat_emam_hasan1400%20%282%29.mp3 زمینه|عمریه آقا سینه زنم_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/shahadat_emam_hasan1400/shahadat_emam_hasan1400%20%283%29.mp3 شور|عمریه آقا سینه زنم_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/shahadat_emam_hasan1400/shahadat_emam_hasan1400%20%284%29.mp3 شور|جان حسین جانانه حسن_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/shahadat_emam_hasan1400/shahadat_emam_hasan1400%20%285%29.mp3 شور|عشقه جنت رو سرم داری_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/shahadat_emam_hasan1400/shahadat_emam_hasan1400%20%286%29.mp3 شـــور|برای شب سیاه من_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/shahadat_emam_hasan1400/shahadat_emam_hasan1400%20%287%29.mp3 شـــور|از جمل بگم_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/shahadat_emam_hasan1400/shahadat_emam_hasan1400%20%288%29.mp3 شـــور|شر صف شکن حسن_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/shahadat_emam_hasan1400/shahadat_emam_hasan1400%20%289%29.mp3 شـــور|ای شرف بر عالم_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/shahadat_emam_hasan1400/shahadat_emam_hasan1400%20%2810%29.mp3 شـــور|وقتی پسر حضرت حیدر_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/shahadat_emam_hasan1400/shahadat_emam_hasan1400%20%2811%29.mp3 شور|نوکریم باشه گدایی در خونت عشقه_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/shahadat_emam_hasan1400/shahadat_emam_hasan1400%20%2812%29.mp3 شور|یه وقتایی که دلم تنگ عشقه_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/shahadat_emam_hasan1400/shahadat_emam_hasan1400%20%2813%29.mp3 شور|به سمت گودال از خیمه دویدم_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/shahadat_emam_hasan1400/shahadat_emam_hasan1400%20%2814%29.mp3 شور|آن دم که منم از ناقه_بانوای|کربلایی ایمان عسکری https://media.bakieh.ir/nava/shahadat_emam_hasan1400/shahadat_emam_hasan1400%20%2815%29.mp3 شور|دعا میخونم زیر لب‌ها_بانوای|کربلایی ایمان عسکری https://media.bakieh.ir/nava/shahadat_emam_hasan1400/shahadat_emam_hasan1400%20%2816%29.mp3 شور|من حسنم پر غمو دردم_بانوای|کربلایی ایمان عسکری https://media.bakieh.ir/nava/shahadat_emam_hasan1400/shahadat_emam_hasan1400%20%2817%29.mp3  

ویژه برنامه شهادت حضرت رقیه(س)_یکشنبه|21_06_1400|

روضه_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/1400/shahadtehazratroghaye/shahadat_hazrat_roghaieh1400%20%281%29.mp3 پیش زمینه_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/1400/shahadtehazratroghaye/shahadat_hazrat_roghaieh1400%20%282%29.mp3 زمینه|من از نسل زهرام مردم_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/1400/shahadtehazratroghaye/shahadat_hazrat_roghaieh1400%20%283%29.mp3 زمینه|یه دختر شامی تو کوچه‌ها_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/1400/shahadtehazratroghaye/shahadat_hazrat_roghaieh1400%20%284%29.mp3 زمینه|حلالش نمیکنم اونی که_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/1400/shahadtehazratroghaye/shahadat_hazrat_roghaieh1400%20%285%29.mp3 شـــور|تازه یکم آروم شدم_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/1400/shahadtehazratroghaye/shahadat_hazrat_roghaieh1400%20%286%29.mp3 شـــور|خدا به خیر بگذرونه_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/1400/shahadtehazratroghaye/shahadat_hazrat_roghaieh1400%20%287%29.mp3 شـــور|من از لگد بدم میاد_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/1400/shahadtehazratroghaye/shahadat_hazrat_roghaieh1400%20%288%29.mp3 شـــور|تو بیابونا گیر افتادم_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/1400/shahadtehazratroghaye/shahadat_hazrat_roghaieh1400%20%289%29.mp3 شـــور|میون گودال حسین_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/1400/shahadtehazratroghaye/shahadat_hazrat_roghaieh1400%20%2810%29.mp3 نوا و ذکر_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/1400/shahadtehazratroghaye/shahadat_hazrat_roghaieh1400%20%2811%29.mp3 نوا|علی علی علی مولا مولا_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/1400/shahadtehazratroghaye/shahadat_hazrat_roghaieh1400%20%2812%29.mp3  

جلسه روضه هفتگی_پنجشنبه|18_06_1400|

روضه_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/1400/hafteghi1400.06.18/haftegi1400_6_18_1%20%2811%29.mp3 زمینـه|کرببلا بخدا که سر اومده_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/1400/hafteghi1400.06.18/haftegi1400_6_18_1%20%283%29.mp3 شـــور|شکر خدا که باهمیم حسین_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/1400/hafteghi1400.06.18/haftegi1400_6_18%20%284%29.mp3 شـــور|باحرم رابطمو یه روزی قطع نکنید_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/1400/hafteghi1400.06.18/haftegi1400_6_18_1%20%286%29.mp3 نوا_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/1400/hafteghi1400.06.18/haftegi1400_6_18_1%20%284%29.mp3 شـــور|ای وقار علی اقتدار علی_بانوای|کربلایی رحمان شریفات http://media.bakieh.ir/nava/1400/hafteghi1400.06.18/haftegi1400_6_18_1%20%285%29.mp3 شـــور|تسبیح تربتمو میبوسم جای ضریح_بانوای|کربلایی رحمان شریفات http://media.bakieh.ir/nava/1400/hafteghi1400.06.18/haftegi1400_6_18_1%20%287%29.mp3 شـــور|بارونه کربلا مادرت میشه_بانوای|کربلایی رحمان شریفات http://media.bakieh.ir/nava/1400/hafteghi1400.06.18/haftegi1400_6_18_1%20%288%29.mp3 نـــوا_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/1400/hafteghi1400.06.18/haftegi1400_6_18_1%20%289%29.mp3 مدح_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/1400/hafteghi1400.06.18/haftegi1400_6_18_1%20%2810%29.mp3  

مراسم ظهر شهادت امام رضا علیه السلام_شنبه|1399.07.26|

مناجات_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/akhare_mahsafar_99/zohr_shahadat_emamreza/zohr_shahadat_emamreza_1_.mp3 روضه_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/akhare_mahsafar_99/zohr_shahadat_emamreza/zohr_shahadat_emamreza_2_.mp3 زمینه_چراقسمت نمیشه مثل قدیم_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/akhare_mahsafar_99/zohr_shahadat_emamreza/zohr_shahadat_emamreza_3_.mp3 شور_ازهمه جا رانده شدم_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/akhare_mahsafar_99/zohr_shahadat_emamreza/zohr_shahadat_emamreza_12_.mp3 شور_عشقم از قدیم حسنه_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/akhare_mahsafar_99/zohr_shahadat_emamreza/zohr_shahadat_emamreza_4_.mp3 شور_دلم شد با خدا همراه_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/akhare_mahsafar_99/zohr_shahadat_emamreza/zohr_shahadat_emamreza_5_.mp3 شور_مگه چندمحرمو_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/akhare_mahsafar_99/zohr_shahadat_emamreza/zohr_shahadat_emamreza_6_.mp3 شورمقتلی_افتاده پیکرتو_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/akhare_mahsafar_99/zohr_shahadat_emamreza/zohr_shahadat_emamreza_7_.mp3 شور مقتلی_فرقه بلسیوف فرقه بلرماح_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/akhare_mahsafar_99/zohr_shahadat_emamreza/zohr_shahadat_emamreza_8_.mp3 شور مقتلی_غریب گودالی_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/akhare_mahsafar_99/zohr_shahadat_emamreza/zohr_shahadat_emamreza_9_.mp3 روضه پایانی_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/akhare_mahsafar_99/zohr_shahadat_emamreza/zohr_shahadat_emamreza_10_.mp3 روضه پایانی_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/akhare_mahsafar_99/zohr_shahadat_emamreza/zohr_shahadat_emamreza_11_.mp3

مراسم شب شهادت امام رضا علیه السلام_جمعه|1399.07.25|

روضه بخش اول_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/akhare_mahsafar_99/shab_2/akhare_mahsafar_99_3_.mp3 روضه بخش دوم_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/akhare_mahsafar_99/shab_2/akhare_mahsafar_99_4_.mp3 روضه بخش سوم_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی و حجت الاسلام حیادر http://media.bakieh.ir/nava/akhare_mahsafar_99/shab_2/akhare_mahsafar_99_5_.mp3 روضه عربی بخش چهارم_بانوای|حجت الاسلام حیادر http://media.bakieh.ir/nava/akhare_mahsafar_99/shab_2/akhare_mahsafar_99_6_.mp3 روضه بخش ششم _بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/akhare_mahsafar_99/shab_2/akhare_mahsafar_99_7_.mp3 زمینه_چه زود گذشت_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/akhare_mahsafar_99/shab_2/akhare_mahsafar_99_8_.mp3 نوا و ذکر_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/akhare_mahsafar_99/shab_2/akhare_mahsafar_99_9_.mp3 شورمقتلی_چشام تاره_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/akhare_mahsafar_99/shab_2/akhare_mahsafar_99_10_.mp3 نوا_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/akhare_mahsafar_99/shab_2/akhare_mahsafar_99_12_.mp3 شور_من یه جنس دور افتادم_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/akhare_mahsafar_99/shab_2/akhare_mahsafar_99_13_.mp3 شور_من بد کردم_بانوای|کربلایی امیرفلاحی http://media.bakieh.ir/nava/akhare_mahsafar_99/shab_2/akhare_mahsafar_99_14_.mp3 روضه پایانی_آخرش نشد بشم_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/akhare_mahsafar_99/shab_2/akhare_mahsafar_99_11_.mp3    

مراسم شهادت پیامبر اکرم(ص)وامام حسن(ع)_پنجشنبه|1399.07.24|

روضه بخش اول_بانوای|حجت السلام حیادر http://media.bakieh.ir/nava/akhare_mahsafar_99/shab_1/akhare_mahsafar_99_1_.mp3 روضه بخش دوم_بانوای|کربلایی حسین محمدی http://media.bakieh.ir/nava/akhare_mahsafar_99/shab_1/akhare_mahsafar_99_2_.mp3 روضه بخش سوم_بانوای|حجت السلام حیادر http://media.bakieh.ir/nava/akhare_mahsafar_99/shab_1/akhare_mahsafar_99_3_.mp3 روضه بخش چهارم_بانوای|کربلایی حسین محمدی http://media.bakieh.ir/nava/akhare_mahsafar_99/shab_1/akhare_mahsafar_99_04_.mp3 روضه بخش پنجم_بانوای|حجت السلام حیادر http://media.bakieh.ir/nava/akhare_mahsafar_99/shab_1/akhare_mahsafar_99_5_.mp3 زمینه_دوباره دلم به تاب و تبه_بانوای|کربلایی حسین محمدی http://media.bakieh.ir/nava/akhare_mahsafar_99/shab_1/akhare_mahsafar_99_6_.mp3 شورمقتلی_هجوم آوردن_بانوای|کربلایی حسین محمدی http://media.bakieh.ir/nava/akhare_mahsafar_99/shab_1/akhare_mahsafar_99_7_.mp3 شور_تا ابد دلشده و مست امام_بانوای|کربلایی حسین محمدی http://media.bakieh.ir/nava/akhare_mahsafar_99/shab_1/akhare_mahsafar_99_8_.mp3 شور_دلبری و دلخواهی حسن_بانوای|کربلایی حسین محمدی http://media.bakieh.ir/nava/akhare_mahsafar_99/shab_1/akhare_mahsafar_99_9_.mp3 مدح_بانوای|کربلایی حسین محمدی http://media.bakieh.ir/nava/akhare_mahsafar_99/shab_1/akhare_mahsafar_99_10_.mp3 شور_پدید آمده خورشید از حلول_بانوای|کربلایی حسین محمدی http://media.bakieh.ir/nava/akhare_mahsafar_99/shab_1/akhare_mahsafar_99_11_.mp3 شور_تویی حس فوق العادم_بانوای|کربلایی امیر فلاحی http://media.bakieh.ir/nava/akhare_mahsafar_99/shab_1/akhare_mahsafar_99_12_.mp3 شور_امافیکم مسلم_بانوای|کربلایی امیرفلاحی http://media.bakieh.ir/nava/akhare_mahsafar_99/shab_1/akhare_mahsafar_99_13_.mp3 شور مقتلی_ازپشت مرکبش شاه را_بانوای|کربلایی امیر فلاحی http://media.bakieh.ir/nava/akhare_mahsafar_99/shab_1/akhare_mahsafar_99_14_.mp3 روضه پایانی_بانوای|کربلایی حسین محمدی http://media.bakieh.ir/nava/akhare_mahsafar_99/shab_1/akhare_mahsafar_99_15_.mp3  

ویژه برنامه اربعین حسینی_شب دوم_پنجشنبه|1399.07.17|

روضه بخش اول_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/arbaein_99/shab_2/arbaein_99_02_.mp3 روضه بخش دوم_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/arbaein_99/shab_2/arbaein_99_03_.mp3 زمینه_حسین جان_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/arbaein_99/shab_2/arbaein_99_04_.mp3 شورمقتلی_جنجال دیدم_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/arbaein_99/shab_2/arbaein_99_05_.mp3 سنگین_چهل روز آزگار_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/arbaein_99/shab_2/arbaein_99_06_.mp3 واحد_سرو رفتم از کنارت_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/arbaein_99/shab_2/arbaein_99_07_.mp3 نوا_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/arbaein_99/shab_2/arbaein_99_08_.mp3 شور_با دل پر اومدم در خونت_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/arbaein_99/shab_2/arbaein_99_09_.mp3 شور_تنزل البلا یعنی_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/arbaein_99/shab_2/arbaein_99_10_.mp3 شور_مثلا تو قبول کردی_بانوای|کربلایی امیر فلاحی http://media.bakieh.ir/nava/arbaein_99/shab_2/arbaein_99_11_.mp3 شور_به عشق خاک تو_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/arbaein_99/shab_2/arbaein_99_13_.mp3 شورمقتلی_افتادی لب تشنه_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/arbaein_99/shab_2/arbaein_99_14_.mp3 روضه_غروبه حسین_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/arbaein_99/shab_2/arbaein_99_15_.mp3 ذکرو نوا_با نوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/arbaein_99/shab_2/arbaein_99_16_.mp3    

ویژه برنامه اربعین حسینی_شب اول_چهارشنبه|1399.07.16|

مناجات_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/arbaein_99/shab_1/arbaein_99_03_1_.mp3 روضه بخش اول_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/arbaein_99/shab_1/arbaein_99_04_1_.mp3 روضه بخش دوم_بانوای|کربلایی حسین محمدی_کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/arbaein_99/shab_1/arbaein_99_05_1_.mp3 پیش زمینه_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/arbaein_99/shab_1/arbaein_99_06_1_.mp3 زمینه اول_رسیدم اَخا به کربلا_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/arbaein_99/shab_1/arbaein_99_07_1_.mp3   زمینه دوم_تو رفتی و زینب شد اسیر نامردا_با نوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/arbaein_99/shab_1/arbaein_99_08_1_.mp3 شور زمینه_میون شهر شام_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/arbaein_99/shab_1/arbaein_99_09_1_.mp3 شور مقتلی_والشمرو جالسواً_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/arbaein_99/shab_1/arbaein_99_10_1_.mp3 شور_معنای عزت جمع در زینب_بانوای|کربلایی حسین محمدی http://media.bakieh.ir/nava/arbaein_99/shab_1/arbaein_99_11_1_.mp3 روضه پایانی_بانوای|کربلایی حسین محمدی http://media.bakieh.ir/nava/arbaein_99/shab_1/arbaein_99_12_1_.mp3 روضه پایانی_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/arbaein_99/shab_1/arbaein_99_13_1_.mp3 روضه پایانی_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی. http://media.bakieh.ir/nava/arbaein_99/shab_1/arbaein_99_14_1_.mp3

جلسه ی روضه هفتگی_پنجشنبه|1399.07.10|

مناجات_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/haftegi99.07.10/haftegi_99_07_10_3_.mp3 روضه_یانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/haftegi99.07.10/haftegi_99_07_10_4_.mp3 زمینه_بس که بدی کردم دیگه_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/haftegi99.07.10/haftegi_99_07_10_5_.mp3 رجز_زینب همان کسی است_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/haftegi99.07.10/haftegi_99_07_10_6_.mp3 شور_سر به دریای غم ها فرو میکنم_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/haftegi99.07.10/haftegi_99_07_10_7_.mp3 شور_یه خیاببون رویایی_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/haftegi99.07.10/haftegi_99_07_10_8_.mp3 شور_حالم خرابه وقتی_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/haftegi99.07.10/haftegi_99_07_10_9_.mp3

ویژه برنامه شهادت امام حسن علیه السلام _پنج شنبه|1399.07.03|

مناجات_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/shahadat_hazrat_roghaye_shab_2_1399/shahadat_hazrat_roghaieh_shab_2_2_.mp3 روضه_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/shahadat_hazrat_roghaye_shab_2_1399/shahadat_hazrat_roghaieh_shab_2_3_.mp3 زمینه اول_وقتی گره می افته تو کارم_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/shahadat_hazrat_roghaye_shab_2_1399/shahadat_hazrat_roghaieh_shab_2_4_.mp3 زمینه دوم_صحن و سراش تو قلب نوکرهاست_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/shahadat_hazrat_roghaye_shab_2_1399/shahadat_hazrat_roghaieh_shab_2_5_.mp3 شور_بهارم حسن قرارم حسن_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/shahadat_hazrat_roghaye_shab_2_1399/shahadat_hazrat_roghaieh_shab_2_6_.mp3 شور_عشق جدل میطلبد_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/shahadat_hazrat_roghaye_shab_2_1399/shahadat_hazrat_roghaieh_shab_2_7_.mp3 شور_هرکی یکبار باتو روبه رو بشه_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/shahadat_hazrat_roghaye_shab_2_1399/shahadat_hazrat_roghaieh_shab_2_8_.mp3 شور_حال شرح ماجرا نیست_بانوای|کربلایی امیر فلاحی http://media.bakieh.ir/nava/shahadat_hazrat_roghaye_shab_2_1399/shahadat_hazrat_roghaieh_shab_2_9_.mp3 شور_برا یه بارم که شده به خواب _بانوای|کربلایی رحمان شریفات http://media.bakieh.ir/nava/shahadat_hazrat_roghaye_shab_2_1399/shahadat_hazrat_roghaieh_shab_2_10_.mp3 شور مقتلی_آقای من بی تو شروع_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/shahadat_hazrat_roghaye_shab_2_1399/shahadat_hazrat_roghaieh_shab_2_11_.mp3 شور مقتلی_غریب گودالی_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/shahadat_hazrat_roghaye_shab_2_1399/shahadat_hazrat_roghaieh_shab_2_12_.mp3 شور احساسی_یه عالمه گریه_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/shahadat_hazrat_roghaye_shab_2_1399/shahadat_hazrat_roghaieh_shab_2_13_.mp3 روضه پایانی_کاشکی میشد مثل_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/shahadat_hazrat_roghaye_shab_2_1399/shahadat_hazrat_roghaieh_shab_2_14_.mp3