جلسه روضه هفتگی_پنجشنبه|1401.05.27|

  زمینه اول|مشتاقی و صبوری_بانوای| کربلایی حسین دهقان زمینه دوم |از این بلندی میبینم تو رو_بانوای|کربلایی حسین دهقان شور|قبله‌ی دلها یا اباعبدالله الحسین_بانوای|کربلایی حسین دهقان شور|قیام میکنم_بانوای|کربلایی حسین دهقان  

شب یازدهم محرم_دوشنبه|1401.05.17|

زمینه|سوخت ، خیمه ها سوخت_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی      شور مقتلی|نبودی و نپرسیدی_بانوای|کربلایی سیدمحسن امام   

شب دهم محرم ۱۴۰۱_یکشنبه|1401.05.16|

  زمینه|برای کشتنش وضو میگیرید_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی  

شب نهم محرم ۱۴۰۱_شنبه|1401.05.15|

  زمینه|عمو کسی اونجا نبود که ببینه_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی شورزمینه|یا عباس_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شب هشتم محرم ۱۴۰۱_جمعه|1401.05.14|

زمینه|الله و اکبر لشکر دشمن کفارب_انوای|کربلایی مصطفی مروانی زمینه دوم|حلقه زدن دور تو مثل مدینه_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی  

شب هفتم محرم۱۴۰۱_پنجشنبه|1401.05.13|

زمینه|تو بغلم بی رمق_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی     شور زمینه|آرزوهایی که داشتم_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی     شور|به گوشه خیمه لالایی می خونم_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی  

شب ششم محرم۱۴۰۱_چهارشنبه|1401.05.12|

زمینه|به اذن رب الله_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی شور زمینه|اومده میدون آینه‌ی حسن_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی شور|حسن حسن رو لباش_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی شور پایانی|بعضیا اهل اشکن_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شب پنجم محرم۱۴۰۱_سه شنبه|1401.05.11|

زمینه اول|نگاه کن عمه دور ور عمومو_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی زمینه دوم|جنگ بالا گرفت_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شب چهارم محرم۱۴۰۱_دوشنبه|1401.05.10|

زمینه|دو تا نخل تناور_بانوای| کربلایی مصطفی مروانی     شور| لحن مرتضی نطق فاطمه_بانوای| کربلایی مصطفی مروانی   شور|ای بالاترین قسم برا فرج_بانوای| کربلایی مصطفی مروانی       

شب سوم محرم۱۴۰۱_یکشنبه|1401.05.09|

  زمینه|تو رفتی و من سوختم_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی    زمینه دوم|طبق و برگردونید برید_بانوای| کربلایی مصطفی مروانی