ویژه برنامه فاطمیه دوم_شب سوم_پنجشنبه|1400.10.16|

زمینه اول|روزم سیاه شده_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی زمینه دوم|عمداً اومدم پشت در_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی  

ویژه برنامه فاطمیه دوم_شب دوم_سه شنبه|1400.10.15|

زمینه|تویی که سایت رو_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی  

ویژه برنامه فاطمیه دوم_شب اول_سه شنبه|1400.10.14|

زمینه|دیدی چی شد در خونه_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی شور زمینه|دیدی چی شد_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی  واحد|چشمی شبیه چشم تو_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی سنگین|بگو کی بروی پرت پا گذاشته_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی  

ویژه برنامه فاطمیه اول_شب دوم|1400.09.26|

زمینه|پشت و پناهم_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی سنگین|مثل این سه ماه غرق غم اومدم_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی واحد|این شهر بی وفا_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی  

ویژه برنامه فاطمیه اول_شب اول|1400.09.25|

زمینه|همه مادر دارن من ندارم_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی سنگین|یاس قد کمونم_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی واحد|تو زمین گیری و من_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی  

ویژه برنامه فاطمیه اول_شب دوم_دوشنبه|1399.10.08|

زمینه_روزگار علی_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی شور_دل فلک ابری تره یا من_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

ویژه برنامه فاطمیه اول_شب اول_یکشنبه|1399.10.07|

زمینه_زهرای من سویی نمونده_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی شور_مادر از راه اومد_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

مراسم ایام فاطمیه دوم_شب دوم_چهارشنبه|98.11.09|

?|کـربلایی مصطفی مروانی|‌زمینه‌اول(داری‌می‌ری‌کجابدون‌من) ?|کـربلایی مصطفی مروانی|زمینه‌دوم(خس‌خس‌بین‌نفسات) ?|کـربلایی مصطفی مروانی|واحد(جون‌به‌لب‌شدی‌کنارم‌می‌دونم) ?|حاج فــرید آلبــــوغبیش|واحد(عرشیان‌دورسر‌زهرا‌فقط‌) ?|کــربلایی مصطفی مروانی|تک(شام غریبونه)

مراسم ایام فاطمیه دوم_شب اول_سه شنبه|98.11.08|

?|کـربلایی مصطفی مروانی|‌زمینه‌اول(حسن‌شب‌تاصبح‌بیداره) ?|کـربلایی مصطفی مروانی|زمینه‌دوم(مادرچخبره‌کوچمون) ?|کـربلایی مصطفی مروانی|شور(مادرپاشوازروی‌زمین) ?|کـربلایی مصطفی مروانی|واحد(غمای‌دنیاواویلا‌پیرش‌کرد) ?|کـربلایی مصطفی مروانی|واحد(گفتم‌این‌اشک‌مرحم‌‌‌بشود) ?|کــربلایی احــسان شـیخی|واحد(دنیاتاره‌ولی‌شاه‌وفا‌که‌هست) ?|کــربلایی احــسان شـیخی|واحد(رنج‌توراگنج‌فراوان‌نمی‌دهم) ?|کـربلایی مصطفی مروانی|شور(کوچه‌شده‌غوغاوای‌ازدم‌دنیا)

مراسم ایام فاطمیه اول_شب سوم_پنجشنبه|98.10.19|

?|کربلایی مصطفی مروانی|پیش زمینه(یاسم ولیک برگ و پرم) ?|کربلایی مصطفی مروانی|زمینه(شب شد و یادِ غمِ یار) ?|کربلایی مصطفی مروانی|شور زمینه(شب شدو اشک‌وغم) ?|کربلایی مصطفی مروانی|سنگین(تیره و تاره روزم از غم) ?|کربلایی مصطفی مروانی|واحد(حال و روزت را که دیدم) ?|کربلایی مصطفی مروانی|واحد(یک نظر کن نازنین شاید که) ?|کربلایی مصطفی مروانی|شور روضه ایی(با صورت افتادی) ?|کربلایی مصطفی مروانی|شور روضه ایی(محشر کبری شد)