ویژه برنامه فاطمیه اول_شب دوم_دوشنبه|1399.10.08|

زمینه_روزگار علی_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی شور_دل فلک ابری تره یا من_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

ویژه برنامه فاطمیه اول_شب اول_یکشنبه|1399.10.07|

زمینه_زهرای من سویی نمونده_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی شور_مادر از راه اومد_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

مراسم ایام فاطمیه دوم_شب دوم_چهارشنبه|98.11.09|

?|کـربلایی مصطفی مروانی|‌زمینه‌اول(داری‌می‌ری‌کجابدون‌من) ?|کـربلایی مصطفی مروانی|زمینه‌دوم(خس‌خس‌بین‌نفسات) ?|کـربلایی مصطفی مروانی|واحد(جون‌به‌لب‌شدی‌کنارم‌می‌دونم) ?|حاج فــرید آلبــــوغبیش|واحد(عرشیان‌دورسر‌زهرا‌فقط‌) ?|کــربلایی مصطفی مروانی|تک(شام غریبونه)

مراسم ایام فاطمیه دوم_شب اول_سه شنبه|98.11.08|

?|کـربلایی مصطفی مروانی|‌زمینه‌اول(حسن‌شب‌تاصبح‌بیداره) ?|کـربلایی مصطفی مروانی|زمینه‌دوم(مادرچخبره‌کوچمون) ?|کـربلایی مصطفی مروانی|شور(مادرپاشوازروی‌زمین) ?|کـربلایی مصطفی مروانی|واحد(غمای‌دنیاواویلا‌پیرش‌کرد) ?|کـربلایی مصطفی مروانی|واحد(گفتم‌این‌اشک‌مرحم‌‌‌بشود) ?|کــربلایی احــسان شـیخی|واحد(دنیاتاره‌ولی‌شاه‌وفا‌که‌هست) ?|کــربلایی احــسان شـیخی|واحد(رنج‌توراگنج‌فراوان‌نمی‌دهم) ?|کـربلایی مصطفی مروانی|شور(کوچه‌شده‌غوغاوای‌ازدم‌دنیا)

مراسم ایام فاطمیه اول_شب سوم_پنجشنبه|98.10.19|

?|کربلایی مصطفی مروانی|پیش زمینه(یاسم ولیک برگ و پرم) ?|کربلایی مصطفی مروانی|زمینه(شب شد و یادِ غمِ یار) ?|کربلایی مصطفی مروانی|شور زمینه(شب شدو اشک‌وغم) ?|کربلایی مصطفی مروانی|سنگین(تیره و تاره روزم از غم) ?|کربلایی مصطفی مروانی|واحد(حال و روزت را که دیدم) ?|کربلایی مصطفی مروانی|واحد(یک نظر کن نازنین شاید که) ?|کربلایی مصطفی مروانی|شور روضه ایی(با صورت افتادی) ?|کربلایی مصطفی مروانی|شور روضه ایی(محشر کبری شد)

مراسم ایام فاطمیه اول_شب دوم_چهارشنبه|98.10.18|

?|کربلایی مصطفی مروانی|زمینه(بار هر نفست آه شرر بار نکش) ?|کربلایی مصطفی مروانی|سنگین(منو ببین خونه نشینم) ?|کربلایی مصطفی مروانی|واحد(غرور شوهر من را چرا لگد کردی) ?|کربلایی مصطفی مروانی|واحد(پیش شوهر زن اگر گریه کند) ?|کربلایی مصطفی مروانی|واحد(السلام علیک یا اباعبدالله)

مراسم ایام فاطمیه اول_شب اول_سه شنبه|98.10.17|

?|کربلایی مصطفی مروانی|زمینه(به نام حضرت مادر)  ?|کربلایی مصطفی مروانی|شور(حتی از اسمش هم وحشت داشتن) ?|کربلایی مصطفی مروانی|رجز خوانی(به قرآنی که از این حمله مانده) ?|کربلایی مصطفی مروانی|نغمه خوانی(ای لشکر صاحب الزمان آماده باش)

مراسم دهه اول محرم1441/1398_شب پیشواز_شنبه|98.06.08|

زمینه بخش اول_ کربلایی مصطفی مروانی زمینه بخش دوم_ کربلایی مصطفی مروانی زمینه بخش سوم_ کربلایی مصطفی مروانی شور _ کربلایی مصطفی مروانی شور _ کربلایی مصطفی مروانی شور _ کربلایی مصطفی مروانی شور _ کربلایی مصطفی مروانی

ویژه برنامه فاطمیه دوم 1440 شب سوم|شنبه ۹۷.11.20

زمینه _ کربلایی مصطفی مروانی

ویژه برنامه فاطمیه دوم 1440 شب دوم|جمعه ۹۷.۱1.19

زمینه _ کربلایی مصطفی مروانی شور_ کربلایی مصطفی مروانی سنگین_ کربلایی مصطفی مروانی سنگین _ کربلایی مصطفی مروانی زمزمه_ کربلایی فرید آلبوغبیش واحد_ کربلایی فرید آلبوغبیش واحد_ کربلایی فرید آلبوغبیش تک_ کربلایی فرید آلبوغبیش شور_ کربلایی فرید آلبوغبیش