مراسم شهادت حضرت علی(ع)_شب دوم_دوشنبه|98.03.06|

زمینه_ کربلایی جواد برزگر شور_ کربلایی جواد برزگر شور_ کربلایی جواد برزگر شور_ کربلایی مصطفی مروانی

مراسم شهادت حضرت علی(ع)_شب اول_یکشنبه|98.03.05|

پیش زمینه_ کربلایی مصطفی مروانی زمینه_ کربلایی مصطفی مروانی شور_ کربلایی مصطفی مروانی سنگین_ کربلایی مصطفی مروانی واحد_کربلایی مصطفی مروانی شور_ کربلایی علی نیسی شور_ کربلایی علی نیسی شور_ کربلایی مصطفی مروانی

شهادت امام علی (ع)_پنجشنبه _ 97.3.17

زمینه – کربلایی مصطفی مروانی شور – کربلایی مصطفی مروانی واحد – کربلایی مصطفی مروانی واحد – کربلایی مصطفی مروانی شور – کربلایی مصطفی مروانی شور – کربلایی مصطفی مروانی شور – کربلایی مصطفی مروانی شور – کربلایی مصطفی مروانی شور – کربلایی مصطفی مروانی

شام شهادت امام علی (ع)_ چهارشنبه _ 97.3.16

زمینه – حاج جواد برزگر شور – حاج جواد برزگر  سنگین – کربلایی مصطفی مروانی واحد – کربلایی مصطفی مروانی واحد – حاج جواد برزگر شور – حاج جواد برزگر

شب شهادت امام علی (ع)_ سه شنبه _ 97.3.15

زمینه – کربلایی مصطفی مروانی شور – کربلایی مصطفی مروانی سنگین – کربلایی مصطفی مروانی واحد – کربلایی مصطفی مروانی نوای یا علی – کربلایی مصطفی مروانی واحد تند – کربلایی مصطفی مروانی شور – کربلایی مصطفی مروانی