ضرورت حرکت به سمت ذخایر گاز در صنایع

عنوان 20- رضا پدمار، رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی تهران، درباره ذخیره سازی گاز توسط صنعت و لزوم حرکت صنعت به این سمت برای جلوگیری از عدم تعادل انرژی: مدل های توسعه و ذخیره سازی در بحث گاز مشخص است. و یکی از این روش ها ذخیره سازی گاز در فصول گرم برای استفاده در فصول سرد می باشد.

یکی از اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: کشورهای اروپایی به دلیل کمبود منابع گازی و نیاز به واردات گاز بیشترین ذخایر گاز را دارند. نیازهای ذخیره سازی در این کشورها با توجه به صنایع با پایه اقتصادی کامل.

وی در ادامه بیان کرد: مسئولان برای حرکت در این مسیر ابتدا باید در مسیر تدوین و اجرای سیاست ها قرار گیرند. عدم تعادل گاز در 4 سال گذشته تشدید شده است و از زمان شیوع بیماری کرونا، مردم بی رویه از گاز استفاده می کنند و دولت مجدداً شبکه انتقال گاز را بدون برنامه توسعه داده است.

وی در ادامه گفت: در یک سال و نیم اخیر شرکت ملی گاز ایران یک میلیون انشعاب گاز جدید ارائه کرده است که نشان می دهد طراحی شرکت ملی گاز برای هدایت این سامانه است. گازرسانی به همه روستاها حتی روستاهای دورافتاده الزامی نیست، اما بهتر است سیستم گرمایشی دیگری برای آنها فراهم شود.

وی ادامه داد: عدم تعادل گاز ناشی از رفتار نامتعادل تولید، توزیع و مصرف گاز است.

پدمار ادامه داد که صنایع زمانی که به سمت ذخیره سازی گاز رفتند کمک زیادی به خود کردند. آنها می توانند در تابستان گاز را در مخازن خود ذخیره کنند و در زمستان از آن استفاده کنند.

وی افزود: برای این کار به 20 مخزن ذخیره گاز نیاز داریم که در حال حاضر تنها 3 مخزن داریم. باید اجازه داد که بنگاه های صنعتی در تابستان افتتاح شوند.

رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی تهران افزود: دولت این موضوع را به صنایع اطلاع داده و از آنها خواسته است که به سمت ذخیره سازی گاز حرکت کنند و شرایط لازم را برای آنها فراهم کرده است اما هنوز آماری ندارند. که صنایع این کار را کرده اند، راه می روند یا نه؟ اما بدون شک دولت باید با ایجاد بستر لازم به این سمت برود./مهر

Drake Beck

کارشناس سفر. خالق دوستانه نویسنده هیپستر دوست. دانش آموز عمومی.

تماس با ما