آمادگی شرکت های اروپایی و آسیایی برای همکاری در ساخت مسکن

تیتر 20- محمدرضا اسماعیلی در نشست خبری امروز در پاسخ به سوالی مبنی بر موجودی فعلی صندوق ملی مسکن اظهار کرد: از ابتدای ایجاد این صندوق تاکنون این رقم که اجرایی شده 12 هزار بوده است. 850 میلیارد تومان و بیش از 6 هزار صومی هزینه شد.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه موجودی خزانه تا چه اندازه از ارقام مورد انتظار عقب است، گفت: بانک ها موظفند 20 درصد تسهیلات خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند که این جریمه در سال 1400 بالغ بر 49 هزار تومان بوده است. ، که در سال 1401 وصول شده است و مبلغ جریمه در سال گذشته 91 هزار تومان بوده که مجموع این اعداد 140 هزار تومان است. در حال حاضر سازمان امور مالیاتی 70 هزار تومان جریمه صادر کرده است و طبق قانون این اعداد تخصیص یافته تلقی می شود.

رئیس صندوق ملی مسکن با اشاره به نقش صندوق ملی مسکن در توسعه پروژه های مسکن مهر ادامه داد: از ابتدای تشکیل صندوق و تخصیص منابع تاکنون 150 هزار واحد مسکونی به بهره برداری رسیده است. ، و با اجرای صندوق، سرعت اجرای پروژه نهضت ملی افزایش یافته است.

وی افزود: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، 2 میلیارد دلار جمع آوری شده از صندوق توسعه ملی باید به صندوق ملی مسکن واریز شود، اما از صندوق توسعه می خواهیم که این موضوع را بهانه ای برای حل مشکلات خود قرار ندهد. کشور را در اولویت قرار دهید» و مسکن را متعارف کنید.

اسماعیلی درباره تامین مالی این صندوق با هزینه اداره نفت گفت: طبق قانون و تصمیمات اتخاذ شده، 20 هزار تومان برای سال 1401 از محل صندوق گردش نفت برای صندوق ملی مسکن منظور می شود که این مبلغ به حساب می آید. اجرا شد.

رئیس صندوق ملی مسکن در پاسخ به این سوال که نحوه تامین مالی بر اساس مصوبه نفت و اینکه آیا از طریق حمل و نقل نفت خواهد بود، اظهار داشت: بر اساس تصمیمات قبلی به منظور تسهیل در فروش نفت، وزارت نفت امکان انتقال نفت را دیده است تا مشکلشان را حل کنند. در کنار ذخایر بودجه، این انتقال نفت را می توان روی کاغذ با مکانیزم مشخصی در دنیا فروخت.

وی همچنین از همکاری با بانک توسعه اسلامی برای تامین منابع مالی خبر داد و گفت: اگرچه اولویت وزارت راه و شهرسازی استفاده از توان سازندگان و پیمانکاران داخلی است، اما 10 شرکت اروپایی و آسیایی با ایران همکاری می کنند. آنها در مورد ساخت و ساز مسکن و سرمایه گذاری مذاکره می کنند./ایلنا

Elyse Blake

کاوشگر هیپستر پسند. گورو بیکن دوستانه. زامبی متعصب حرفه ای. نویسنده.

تماس با ما