مراسم ایام فاطمیه دوم_شب دوم_چهارشنبه|98.11.09|

🎥|کـربلایی مصطفی مروانی|‌زمینه‌اول(داری‌می‌ری‌کجابدون‌من) 🎥|کـربلایی مصطفی مروانی|زمینه‌دوم(خس‌خس‌بین‌نفسات) 🎥|کـربلایی مصطفی مروانی|واحد(جون‌به‌لب‌شدی‌کنارم‌می‌دونم) 🎥|حاج فــرید آلبــــوغبیش|واحد(عرشیان‌دورسر‌زهرا‌فقط‌) 🎥|کــربلایی مصطفی مروانی|تک(شام غریبونه)

مراسم ایام فاطمیه دوم_شب اول_سه شنبه|98.11.08|

🎥|کـربلایی مصطفی مروانی|‌زمینه‌اول(حسن‌شب‌تاصبح‌بیداره) 🎥|کـربلایی مصطفی مروانی|زمینه‌دوم(مادرچخبره‌کوچمون) 🎥|کـربلایی مصطفی مروانی|شور(مادرپاشوازروی‌زمین) 🎥|کـربلایی مصطفی مروانی|واحد(غمای‌دنیاواویلا‌پیرش‌کرد) 🎥|کـربلایی مصطفی مروانی|واحد(گفتم‌این‌اشک‌مرحم‌‌‌بشود) 🎥|کــربلایی احــسان شـیخی|واحد(دنیاتاره‌ولی‌شاه‌وفا‌که‌هست) 🎥|کــربلایی احــسان شـیخی|واحد(رنج‌توراگنج‌فراوان‌نمی‌دهم) 🎥|کـربلایی مصطفی مروانی|شور(کوچه‌شده‌غوغاوای‌ازدم‌دنیا)

مراسم ایام فاطمیه اول_شب سوم_پنجشنبه|98.10.19|

🎥|کربلایی مصطفی مروانی|پیش زمینه(یاسم ولیک برگ و پرم) 🎥|کربلایی مصطفی مروانی|زمینه(شب شد و یادِ غمِ یار) 🎥|کربلایی مصطفی مروانی|شور زمینه(شب شدو اشک‌وغم) 🎥|کربلایی مصطفی مروانی|سنگین(تیره و تاره روزم از غم) 🎥|کربلایی مصطفی مروانی|واحد(حال و روزت را که دیدم) 🎥|کربلایی مصطفی مروانی|واحد(یک نظر کن نازنین شاید که) 🎥|کربلایی مصطفی مروانی|شور روضه ایی(با صورت افتادی) 🎥|کربلایی مصطفی مروانی|شور روضه ایی(محشر کبری شد)

مراسم ایام فاطمیه اول_شب دوم_چهارشنبه|98.10.18|

🎥|کربلایی مصطفی مروانی|زمینه(بار هر نفست آه شرر بار نکش) 🎥|کربلایی مصطفی مروانی|سنگین(منو ببین خونه نشینم) 🎥|کربلایی مصطفی مروانی|واحد(غرور شوهر من را چرا لگد کردی) 🎥|کربلایی مصطفی مروانی|واحد(پیش شوهر زن اگر گریه کند) 🎥|کربلایی مصطفی مروانی|واحد(السلام علیک یا اباعبدالله)

مراسم ایام فاطمیه اول_شب اول_سه شنبه|98.10.17|

🎥|کربلایی مصطفی مروانی|زمینه(به نام حضرت مادر)  🎥|کربلایی مصطفی مروانی|شور(حتی از اسمش هم وحشت داشتن) 🎥|کربلایی مصطفی مروانی|رجز خوانی(به قرآنی که از این حمله مانده) 🎥|کربلایی مصطفی مروانی|نغمه خوانی(ای لشکر صاحب الزمان آماده باش)

مراسم دهه اول محرم1441/1398_شب پیشواز_شنبه|98.06.08|

زمینه بخش اول_ کربلایی مصطفی مروانی زمینه بخش دوم_ کربلایی مصطفی مروانی زمینه بخش سوم_ کربلایی مصطفی مروانی شور _ کربلایی مصطفی مروانی شور _ کربلایی مصطفی مروانی شور _ کربلایی مصطفی مروانی شور _ کربلایی مصطفی مروانی

ویژه برنامه فاطمیه دوم 1440 شب سوم|شنبه ۹۷.11.20

زمینه _ کربلایی مصطفی مروانی

ویژه برنامه فاطمیه دوم 1440 شب دوم|جمعه ۹۷.۱1.19

زمینه _ کربلایی مصطفی مروانی شور_ کربلایی مصطفی مروانی سنگین_ کربلایی مصطفی مروانی سنگین _ کربلایی مصطفی مروانی زمزمه_ کربلایی فرید آلبوغبیش واحد_ کربلایی فرید آلبوغبیش واحد_ کربلایی فرید آلبوغبیش تک_ کربلایی فرید آلبوغبیش شور_ کربلایی فرید آلبوغبیش

ویژه برنامه فاطمیه دوم 1440 شب اول|پنجشنبه ۹۷.۱1.18|

زمینه _ کربلایی مصطفی مروانی شور_ کربلایی مصطفی مروانی واحد عربی_ کربلایی حسین حریزی واحد عربی و فارسی _ کربلایی حسین حریزی و کربلایی مصطفی مروانی سنگین_ کربلایی مصطفی مروانی نغمه خوانی_ کربلایی مصطفی مروانی شور مقتلی_ کربلایی مصطفی مروانی شور_ کربلایی مصطفی مروانی شور_ کربلایی مصطفی مروانی شور_ کربلایی حسین حریزی

ویژه برنامه فاطمیه اول 1440 شب چهارم |یکشنبه 97.10.30|

زمینه _ کربلایی مصطفی مروانی شور_ کربلایی مصطفی مروانی شور_ کربلایی سید محسن امام واحد _ کربلایی سید محسن امام تک_ کربلایی سید محسن امام شور_ کربلایی سید محسن امام شور_ کربلایی سید محمد علی امام شور_ کربلایی حسن دهقان