تماس با ما

جهت عضویت در فضای مجازی علاوه بر امکان ارتباط از طریق کانال های ارتباطی زیر می توانید با ارسال عدد 1 به شماره سامانه هیئت و یا کلمه یازهرا را به شماره واتس آپ هیئت عضو خبرنامه ما شوید .