دلایل آزادسازی واردات لوازم خانگی

تیتر 20- زمزمه های آزادسازی واردات لوازم خانگی که حدود چهار سال پیش ممنوع شد، به نفع تولیدکنندگان ایرانی همراه نبود. صامت وزیر دلیل این تصمیم را رقابت تولیدات داخلی با محصولات مشابه خارجی با هدف ارتقای کیفیت تولیدات داخلی عنوان کرد، اما تولیدکنندگان ایرانی این رقابت را منصفانه و منصفانه نمی دانند و تاکید می کنند که شرایط تولید برای ایرانیان فراهم است. تولیدکنندگان با اصول اقتصاد آزاد و رقابتی سازگار نیستند.

عباس هاشمی، دبیرکل انجمن صنایع خانگی ضمن تشریح بیشتر این سیاست جدید وزارت حراست گفت: مخالف واردات نیستیم اما واردات لوازم خانگی در شرایط فعلی سیاست درستی برای واردات نیست. دو دلیل دلیل اول نیاز به ارز برای واردات است، در حال حاضر برای واردات قطعات لوازم خانگی تا 90 روز زمان می برد تا ارز دریافت کنید. آیا در این شرایط کمبود ارز، صرف مقدار زیادی ارز برای واردات محصولات نهایی درست است؟ داخل آن همان محصولی که تولید می شود.

هاشمی ادامه داد: واقعیت دوم این است که صنعت لوازم خانگی ایران اکنون در آستانه بلوغ است و در چنین شرایطی واردات مشابه محصولات خارجی می تواند این روند بلوغ را مختل کند.

دبیر کل انجمن صنایع لوازم خانگی در پاسخ به اینکه وزیر سکوت واردات را دلیل افزایش کیفیت تولیدات داخلی در رقابت با تولیدات خارجی از جمله تولیدکنندگان داخلی می داند. در اقتصاد آزاد قیمت گذاری اجباری وجود ندارد، در حالی که در حال حاضر تولیدکنندگان ایرانی مواد اولیه تولید را با قیمت جهانی تهیه می کنند، اما مجبورند در فروش از قیمت دستوری پیروی کنند. اینها مانع از توسعه تولید و افزایش قیمت می شود.

وی تصریح کرد: وقتی می توان از رقابت تولید داخلی با محصولات مشابه خارجی صحبت کرد، در حالی که همه شرایط اقتصاد آزاد برای تولیدکننده ایرانی فراهم است و تولید راحت تر و بیشتر حمایت می شود. در چنین شرایطی تولیدکنندگان ایرانی از رقابت منصفانه با تولیدکنندگان خارجی استقبال می کنند.

دبیر کل انجمن صنفی صنایع لوازم خانگی با بیان اینکه کیفیت محصولات خارجی نسبت به تولیدات مشابه داخلی یکی از دلایل اصلی افزایش تقاضای آنها است، تصریح کرد: کیفیت لوازم گازسوز تولید داخل با محصولات مشابه خارجی برابری می کند، لوازم برقی مانند مانند به عنوان ماشین لباسشویی و ظرفشویی و یخچال تولید داخلی انواع و اقسام و کیفیت خوبی دارد./ایلنا

Chad Powers

افراطی متعصب تلویزیون بشارتگر الکل دوستانه. مدافع توییتر متعصب آبجو کل نویسنده

تماس با ما